skip to Main Content

Met een achtergrond in de stadsgeografie is Jasmijn Kooijmans actief als freelance gebiedsmanager. Zij heeft zich gespecialiseerd in het organiseren van evenementen in de publieke en private ruimte met als doel promotie en marketing van het gebied. Dit kan in opdracht van gemeenten of in opdracht van bijvoorbeeld een winkeliersvereniging of bedrijven.

Back To Top